ΒΙΛΛΑ ΑΙΜΙΛΙΑ

Τα Παιδία Βρέχει επισκέπτονται το νηπιαγωγείο Βίλλα Αιμιλία.