Γερμανική Σχολή Αθηνών

Τα Παιδία Βρέχει στη Γερμανική Σχολή Αθηνών για τη 2α τάξη.