Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα

Τα Παιδία Βρέχει επισκέπτονται τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα – CGS για την 2α τάξη.