Ελληνογερμανική Αγωγή

Τα Παιδία Βρέχει επισκέπτονται την Ελληνογερμανική Αγωγή για τη 2α τάξη.