Το Μικρό Εργαστήρι

Τα Παιδία Βρέχει επισκέπτονται το Μικρό Εργαστήρι Ηρακλείου.