1ο και 18ο νηπιαγωγεία Ζωγράφου

Τα Παιδία Βρέχει επισκέπτονται τα 1ο και 18ο νηπιαγωγεία Ζωγράφου.