11ο Δημοτικό Πειραιά

Τα Παιδία Βρέχει στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά για την 1η, 2α, 3η, 4η και 5η τάξη.