17ο Δημοτικό Πειραιά

Τα Παιδία Βρέχει επισκέπτονται το 17ο Δημοτικό Πειραιά για την 5η τάξη.