Δημοτικό Κιτσίου

Τα Παιδία Βρέχει επισκέπτονται το Δημοτικό Σχολείο Κιτσίου για 4η, 5η και 6η τάξη.