1ο ολοήμερο νηπιαγωγείο Δάφνης

Τα Παιδία Βρέχει επισκέπτονται το 1ο νηπιαγωγείο Δάφνης.