45ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών

Τα Παιδία Βρέχει επισκέπτονται το 45ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών για την 3η, 4η, 5η & 6η τάξη.