5ο Δημοτικό Αγ. Δημητρίου

Τα Παιδία Βρέχει στο 5ο Δ.Σ. Αγ. Δημητρίου για την 1η και 2α τάξη.