54ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Τα Παιδία Βρέχει επισκέπτονται το 54ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά για την 5η τάξη.