7ο Δ.Σ. Μεταμόρφωσης

Τα Παιδία Βρέχει επισκέπτονται το 7ο Δ.Σ. Μεταμόρφωσης για την 4η Τάξη.